Směnka

Pakliže se máte stát věřitelem, pak je dobré si jednoznačně zajistit to, aby dlužník svůj dluh splatil. Jelikož je toto velmi těžce zajistitelné, zákon dává možnosti, které vám pomohou v organizaci, popsání, případném dokazování a vymáhání dluhu. Takovým způsobem, který má pomoci se s dlužníkem dohodnout na splácení dluhu, je i směnka. Naopak dlužník díky směnce dostane přehled o splacení dluhu a může si ujasnit své povinnosti vůči věřiteli.

Směnku stanovuje a mluví o ni směnečný a šekový zákon č. 191/1950 Sb., ve znění zákona č. 29/2000 Sb.

Co je to směnka?

Směnka je jednostranný doklad, který má za úkol popsat existující dluh. Pakliže jste věřitelem, máte právo na sepsání směnky se svým dlužníkem. Směnka je doklad, který v případě nutnosti dokáže vzniklý dluh. Díky náležitostem, které musí směnka mít, jsou pak ve vztahu dlužníka a věřitele jasně daná pravidla, která musí dlužník splnit.

Směnka je jednostranný doklad, tedy vlastní jej jen jedna osoba, obvykle se nedělá jeho kopie. Výhodou směnky je to, že se jedná o doklad, který nemá zákonem stanovenou formu zápisu. Pak platí jakákoli směnka, která má všechna data, která musí směnka mít. Může být napsaná na čemkoli a umístěná kdekoli, směrodatné pro její platnost jsou jen zmíněné údaje.


Směnka nemusí být ani právnicky ověřena notářem, stačí aby byly splněny všechny kritéria zápisu (kterých ale není málo, to je nevýhodou směnky) a bude možné se směnkou pracovat i u soudu, při prokazování dlužníkovy povinnosti k věřitelům.

Druhy směnek

Směnky bychom mohli rozdělit do dvou druhů podle toho, jakou „osobou“ jsou psané (respektive to je hlavní rozdíl mezi směnkami obou druhů), a tedy pro koho platí.

  » Vlastní směnka

  Vlastní směnkou se myslí klasická směnka, ve které se dlužník upisuje (zavazuje) věřiteli, že dluh zaplatí za předem daných podmínek.

  Náležitosti vlastní směnky:

  • označení, že se skutečně jedná o směnku
  • závazek k platbě určité sumy věřiteli
  • jména všech ručitelů
  • údaj splatnosti:
   • na viděnou (při předložení) = vistasměnka
   • na určitý čas po viděné = časová vistasměnka
   • na určitý čas po vystavení směnky = dato směnka
   • na určitý den = směnka fixní
  • místo, kde se platba uskuteční
  • jméno osoby, která platbu převezme (komu má být suma zaplacena)
  • město a datum vystavení směnky
  • podpis vystavovatele

  » Cizí směnka

  Jedná se o směnku, kterou osoba zavazuje jinou osobu, aby zaplatila dluh třetí osobě. Typickým případem je, když vy koupíte zboží od prodejce, toto zboží prodáte svému kupci, a tomuto kupci sepíšete směnku, aby zaplatil prodejci, od kterého jste zboží původně koupili vy.

  Náležitosti cizí směnky:

  • označení, že se skutečně jedná o směnku
  • bezpodmíněčný příkaz k úhradě dluhu
  • jméno osoby, která má částku platit
  • údaj splatnosti:
   • na viděnou (při předložení) = vistasměnka
   • na určitý čas po viděné = časová vistasměnka
   • na určitý čas po vystavení směnky = dato směnka
   • na určitý den = směnka fixní
  • místo, kde se platba uskuteční
  • jméno osoby, která platbu převezme (komu má být suma zaplacena)
  • město a datum vystavení směnky
  • podpis vystavovatele

  » Indosament

  Indosament je vlastnost směnek typu na řad (standardně každá, u které není uvedeno jinak zápisem „nikoli na řad“). Tato vlastnost na rubopisu směnky umožňuje právě převod směnky. Na rub směnky se sepíše seznam všech jejích držitelů, vznikne tím pádem řada nových ručejů směnek (ručit lze následujících majitelům, nikoli majitelům předchozím vlastnímu jménu). Závazek dlužníka k platbě ale samozřejmě dále trvá se stejnými pravidly, se kterými byla směnka napsána.

Platby směnkou

Majitel směnky má v ruce de facto náhradu skutečných peněz. Směnku může totiž v případě potřeba prodat za skutečné peníze, tím pádem dluh přenechá někomu jinému, dlužní tak bude dluh platit jiné osobě.

Vlastnosti směnek

Jednou z prvních vlastností je samozřejmě fakt, že není třeba notářského ověření. Směnka ale je prokazatelná u soudu, lze s ní dokazovat dluh nebo dlužnický úvazek, ale jen v tom případě, že směnka splňuje všechny kritéria a náležitosti, které má směnka obsahovat.

Lze vytvořit směnku, u které po domluvě dlužníka a věřitele (ručitelů) dlužník odřekne nárok na případný protest proti regulérnosti směnky, to se musí učinit zápisem „Bez protestu“. Směnka je standardně napadnutelná i ze strany dlužníka.

Na přední straně směnky je možné sepsat i případné částečné splacení úvazků. Na zadní straně se naopak sepisuje rubopis s majiteli a ručiteli směnky. Po splacení dluhu se směnka obvykle ničí, v tomto případě se jedná o jednostranný úpis, který po svém zničení obvykle nebývá nijak dohádatelný.

Co se týče daní, směnka může obsahovat i úrok, pak podléhá platbě dani z příjmu. Nejasná je situace ve chvíli, kdy neexistuje žádná faktura ani jiný doklad o placení a pokud není určena jistina. Na takový případ zákon zřejmě nemyslí.

Publikováno 5. 8. 2011

Informační web o půjčkách - www.onlinepujcky.info, Ing. Radek Šmach – SIALINI
Komenského 32, 747 21 Kravaře. IČO: 677 15 397. Nejsme poskytovatelem půjček


Podmínky použití a ochrana osobních údajů

Upozornění: Web může obsahovat zastaralé informace